Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

  • Admin
  • 21-11-2020
  • 10 view

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 1. Tính : 8 ⨯ 1                                     8 ⨯ 3 1 ⨯ 8                                     3 ⨯ 8 8 ⨯ 5                                     8 ⨯ 7 5 ⨯ 8                                     7 ⨯ 8 8 ⨯ 2 ...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

1. Tính :

8 ⨯ 1                                     8 ⨯ 3

1 ⨯ 8                                     3 ⨯ 8

8 ⨯ 5                                     8 ⨯ 7

5 ⨯ 8                                     7 ⨯ 8

8 ⨯ 2                                     8 ⨯ 4

2 ⨯ 8                                     4 ⨯ 8

8 ⨯ 6                                     8 ⨯ 8

6 ⨯ 8                                     8 ⨯ 9

2. Một tấm vải dài 20m. Người ta đã cắt lấy 2 mảnh, mỗi mảnh dài 8m. Hỏi tấm vải còn lại dài mấy mét ?

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

3. Tính :

8 ⨯ 2 + 8

8 ⨯ 3 + 8

8 ⨯ 4 + 8

8 ⨯ 5 + 8

8 ⨯ 6 + 8

8 ⨯ 7 + 8

4. Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm :

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

a. Có 4 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

……………………… = 20 (ô vuông)

b. Có 5 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

……………………… = 20 (ô vuông)

Nhận xét : ………… = ……………

Bài giải

1.

8 ⨯ 1 = 8                                8 ⨯ 3 = 24

1 ⨯ 8 = 8                                3 ⨯ 8 = 24

8 ⨯ 5 = 40                               8 ⨯ 7 = 56

5 ⨯ 8 = 40                               7 ⨯ 8 = 56

8 ⨯ 2 = 16                               8 ⨯ 4 = 32

2 ⨯ 8 = 16                               4 ⨯ 8 = 32

8 ⨯ 6 = 48                               8 ⨯ 8 = 64

6 ⨯ 8 = 48                               8 ⨯ 9 = 72

2.

Bài giải

Số mét vải cắt đi là :

8 ⨯ 2 = 16 (m)

Số mét vải còn lại là :

20 – 16 = 4 (m)

Đáp số : 4m

3.

8 ⨯ 2 + 8 = 16 + 8

= 24

8 ⨯ 3 + 8 = 24 + 8

= 32

8 ⨯ 4 + 8 = 32 + 8

= 40

8 ⨯ 5 + 8 = 40 + 8

= 48

8 ⨯ 6 + 8 = 48 + 8

= 56

8 ⨯ 7 + 8 = 56 + 8

= 64

4.

a. Có 4 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

5 ⨯ 4 = 20 (ô vuông)

b. Có 5 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

4 ⨯ 5 = 20 (ô vuông)

Nhận xét : 4 ⨯ 5 = 5 ⨯ 4

Trên đây là tất cả những gì có trong Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên tngayvox.com? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn